Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Go 599/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-03

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 44/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...] - obszar wiejski, [...]

II SA/Go 372/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu V/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 598/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-29

Skarga Rady Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Nr VIII/37/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 371/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...]

II SA/Go 904/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-18

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 597/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 746/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-22

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 61/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 600/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-22

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 43/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...] - obszar wiejski, [...]