Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 155/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 301/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych

II OSK 301/08 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych

II SA/Kr 516/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia ugody

II SA/Gd 602/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegu jeziora

II SA/Łd 264/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

OZ 901/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oku Nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 445/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegu jeziora

II SA/Rz 37/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nakazu usunięcia brzegosłonu