Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 11/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany w danych ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1563/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Wniosek M. P. i R. P. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej M. P. i R. P. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 2666/12 oddalającego skargę M. P. i R. P. na czynności Starosty Legionowskiego polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

I OSK 1284/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Wniosek M. P. i R. P. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej M. P. i R. P. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 2664/12 oddalającego skargę M. P. i R. P. na czynności Starosty Legionowskiego polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

I OSK 1384/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Wniosek M. P. i R. P. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej M. P. i R. P. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 2667/12 oddalającego skargę M. P. i R. P. na czynności Starosty Legionowskiego polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SAB/Po 106/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-22

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłość Starosty S. w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1602/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Wniosek M. P. i R. P. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej M. P. i R. P. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 2665/12 oddalającego skargę M. P. i R. P. na czynności Starosty Legionowskiego polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Wa 49/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. na czynności Starosty L. polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłaty za aktualizację mapy zasadniczej oraz za sporządzenie kopii materiałów geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych

III SAB/Lu 3/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków