Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1716/09 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Skargi kasacyjne M. M., M. M., A. M., J. M., J. M., J.J.M., T. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1683/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OSK 1683/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

VIII SA/Wa 313/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

IV SA/Wa 220/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

IV SA/Wa 221/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

II OZ 1455/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej