Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1784/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 1984/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską

III SA/Łd 662/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-29

Sprawa ze skargi D. K. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji

II SA/Wa 10/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi W. G. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1225/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

IV SA/Gl 467/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie zwolnienia ze służby w policji

III SA/Łd 451/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych i zwolnienia z wykonywania obowiązków

II SA/Wa 971/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przyznania nagrody jubileuszowej w wysokości 300 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym

II SA/Wa 1696/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby i powołania na stanowisko służbowe

I OZ 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. B. na akt Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia na inne miejsce służbowe
1   Następne >   +2   +5   +10   72