Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OZ 279/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 844/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17

Skarga Prokuratury Apelacyjnej w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1318/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 1036/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 1089/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie opinii dotyczącej podziału nieruchomości

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem