Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 160/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1036/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 184/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 1318/07 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 392/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1395/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 1268/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1281/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   3