Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

I OSK 250/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie zbycia nieruchomości

I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1123/11 - Postanowienie NSA z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1123/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

I OZ 152/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 439/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w I. w przedmiocie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

I OZ 151/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej
1   Następne >   3