Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie czynności SKO w Gdańsku dotyczących wniesionego sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 502/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 2180/11 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 44/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I OSK 1992/11 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości

I OSK 1286/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1495/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1164/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 502/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
1   Następne >   2