Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 2024/11 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 259/13 - Postanowienie NSA z 2014-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postęp...

I OSK 1984/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I OSK 2792/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I OSK 259/13 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odw...

I OSK 2791/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

I OSK 1264/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 574/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1648/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3