Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia

I OSK 1569/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 1248/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 638/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I OSK 1285/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia

I OSK 231/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie nabycia nieruchomości

I OSK 2950/13 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2074/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3