Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 669/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego