Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1285/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia