Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 638/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I OSK 2314/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OZ 550/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

skarg [...] Spółka z o. o. w W. oraz A. A.G z siedzibą w W., B. A.G. z siedzibą w W., C. A.G. z siedzibą w W. na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego