Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1248/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 231/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie nabycia nieruchomości

I OSK 2950/13 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1757/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2074/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2834/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2421/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty