Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1757/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2834/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 94/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2944/13 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 3002/13 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Skargi kasacyjne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego