Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 231/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie nabycia nieruchomości

I OSK 94/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2299/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2344/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2950/13 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1648/12 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1778/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga M. R. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OSK 1569/13 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2702/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

I OSK 2421/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   3