Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 265/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2558/14 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 3969/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I OSK 3568/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 3569/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 2385/15 - Postanowienie NSA z 2019-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i R...