Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1274/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 155/19 o oddaleniu skargi kasacyjnej [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie od postanowienia WSA w Warszawie z dnia 20 września 2...