Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2074/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Go 599/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-03

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 44/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...] - obszar wiejski, [...]