Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GZ 188/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi E.M. na czynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie w przystanków komunikacyjnych

III SA/Po 1087/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za okres od stycznia do listopada 2011 roku

I SA/Ke 186/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XVIII/168/2015 Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji - deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta S. na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

III SA/Po 987/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za listopad 2010 r.

III SA/Po 986/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za październik 2010 r.

III SA/Po 990/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za [...] 2011 roku,

III SA/Po 991/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za [...] 2011 roku,

III SA/Po 989/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za [...] 2011 roku,

III SA/Po 983/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z ... w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za lipiec 2010 roku

III SA/Po 984/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z ... w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za sierpień 2010 roku
1   Następne >   3