Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 678/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Sz. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 1572/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w części dotyczącej zmiany miejsc urządzania gry

II GSK 1/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w zakresie lokalizacji punktu gier

II GSK 2/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w zakresie lokalizacji punktu gier

II GSK 3/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izb Celnej we W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w zakresie lokalizacji punktu gier

II GSK 4/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach

II GSK 31/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji administracyjnej

II GSK 32/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji administracyjnej

II GSK 33/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji administracyjnej

II GSK 34/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji administracyjnej
1   Następne >   +2   6