Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Po 435/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-22

Wniosek w przedmiocie odmowy sporządzenia i wydania wyciągu z wykazu zmian danych z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 122/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Po 218/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 487/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 385/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Kr 1204/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-22

Skarga J. M. na postanowienie SKO w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I OSK 843/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 1120/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Łd 988/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 549/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

skarg M.W.,D.W., J.W. i M.W. na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   17