Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 75/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za działkę zajętą pod drogę powiatową

II SA/Kr 1710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 1111/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 985/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1482/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I SA/Wa 549/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 789/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Po 278/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-27

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Kr 94/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   75