Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 1051/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej