Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-12

Sprawa ze skargi K. E. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1881/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi M. D. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej w przedmiocie odmowy skierowania do służby zastępczej

III SA/Gd 511/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej