Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 304/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

III SA/Wr 646/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 7 lit. h uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmian w Statucie Związku Międzygminnego '[...]' i ustalenia jego tekstu jednolitego

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

III SA/Wr 108/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta W. wniesionej przez mieszkańca W.

III SA/Wr 29/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy J. W.

III SA/Wr 36/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

III SA/Wr 103/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

III SA/Gd 38/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia statutu uzdrowiska

III SA/Kr 1725/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-02

skarg Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit 'i', § 3 pkt 4 lit. 'f', 'g' oraz 'i', § 3 pkt 5 lit. 'a' i 'b' oraz § 3 pkt 8 uchwał Rady Miasta Krakowa w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Biały Prądnik w Krakowie nr XCIX/1503/14 w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki
1   Następne >   +2   +5   7