Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1006/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie odpłatności za pobyt w DPS