Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 2373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie upomnienia i nakazu dostosowania statutu do wymogów określonych w ustawie o sporcie

II GZ 70/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej - Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezo...

II SA/Lu 513/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium sportowego

VI SA/Wa 400/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego

VI SA/Wa 784/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasady przyznawania stypendiów sportowych postanowił: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne