Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie doprowadzenia zabytku do należytego stanu

I SA/Wa 409/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1021/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego

I SA/Wa 411/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 408/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1947/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wpisania do rejestru zabytków otoczenia cmentarza

I SA/Wa 774/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 2108/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazania przeprowadzenia robót budowlanych

II OZ 530/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy , nr XXXIV/819/2012 w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Wilanowski Park Kulturowy' oddalić zażalenie.

I SA/Wa 261/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   4