Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Rady Gminy Telatyn na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nr NK/Z.II.0911-236/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Telatyn XX/146/09 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żulicach

III SA/Lu 80/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy J. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

I OSK 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy T. [...] w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ż.

I OSK 1984/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I OSK 1036/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

V SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawach budżetowych gminy

II SA/Wr 547/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIV/161/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości powiatu zgorzeleckiego
1   Następne >   +2   +5   10