Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SO/Gd 7/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-23

Wniosek H. W. - F. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 783/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'B'

III SA/Kr 1368/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 28/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i przekazania organowi właściwemu podania w sprawie wydania zaświadczenia o wysokości zarobków

VII SA/Wa 198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zwrotu wniosku

III SO/Kr 11/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek Z. Ż. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy

I OSK 543/07 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SAB/Wa 75/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wa 156/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą '[...]'
1   Następne >   +2   +5   8