Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 2667/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA 26-28/95 - Wyrok NSA z 1996-02-28

Skarga Andrzeja W., Ireneusza Z. i Ignacego S. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, a także zasądził od Wojewody na rzecz skarżących po sto złotych dla każdego ze...