Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 108/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-07-29

Brak jest obowiązku ujawnienia w akcie notarialnym informacji o zakupie nieruchomości na zlecenie powiernicze.

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie opłaty skarbowej

FSK 836/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w S, /Ośrodek Zamiejscowy w K./ w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu

FSK 2363/04 - Wyrok NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

II FSK 325/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

FSK 447/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu

FZ 58/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1998 roku

FSK 12/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ich poboru w 2003 r.
1   Następne >   3