Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1931/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską

I OSK 1785/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską

OSK 113/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II SA/Wa 2279/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

II SA 148/97 - Wyrok NSA z 1997-10-13

skargę na decyzję ministra sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej.

II SAB 23/97 - Wyrok NSA z 1997-07-23

skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia służbowego

I OSK 1846/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
1   Następne >   +2   4