Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II GSK 1500/19 - Wyrok NSA z 2020-02-25

Skargi kasacyjne M.K. (obecnie K.) oraz Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. odwołań od wyników egzaminu adwokackiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.K. na przewlekłość Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SAB/Wa 30/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania do wydania aktu; 2. stwierdza, że Komisja Egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego dopuściła się bezczynności, a bezczynność ta nie miała miej...