Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

III SA/Kr 782/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi M. K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Kr 1133/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mogilany w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 894/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K., 7 marca 2011r., nr [...] w przedmiocie przedłużenia decyzji

III SA/Kr 1857/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-06

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 ust. 2 -3 oraz załączniki Nr 1-5 zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie przystąpienia do sporządzania list mieszkaniowych na rok 2012 stwierdza nieważność § 3 ust. 2

III SA/Kr 857/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi C. Ł. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy

II SA/Kr 1410/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Brzesko w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 724/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoja w przedmiocie jednorazowych opłat za podłączenie do wodociągów. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

III SA/Kr 1440/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi S. G. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 23/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-08

Sprawa ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na § 12 ust. 3 i § 16 ust. 11 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz § 1 pkt 22 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkani...
1   Następne >   3