Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

III SA/Kr 651/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 1334/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu

II SA/Kr 1570/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

II SA/Kr 1575/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

II SA/Kr 1627/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu odnowienia powierzchni leśnej

II SA/Kr 1323/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę lasu na użytek rolny

II SA/Kr 1114/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania zastrzeżeń i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzania lasu

II SA/Kr 966/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie częściowego umorzenia postępowania, a to w zakresie działki ewidencyjnej nr [...] obr.[...].ewid. K. w K.