Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 1395/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg G. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 55/15 sprawy ze skarg K. Ś., K. K. na decyzje SKO nr [...] nr [...] nr [...] ...

II SA/Kr 1525/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Kr 1714/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1715/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1717/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1718/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1720/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1721/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1722/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100