Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych powyżej kwoty 500 zł w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania

I GSK 747/20 - Wyrok NSA z 2020-08-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie negatywnej oceny projektu

I GZ 182/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2061/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I GSK 3227/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

V SA/Wa 1786/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania:

V SA/Wa 275/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i wypłacenia zwróconej kwoty dofinansowania

V SA/Wa 314/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania

I GSK 1376/20 - Wyrok NSA z 2020-10-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania organowi I instancji sprawy do ponownego rozpatrzenia

V SA/Wa 1031/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi w postaci umorzenia w całości należności przypadającej do zwrotu;
1   Następne >   +2   6