Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

I SA/Wa 2907/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1655/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

VI SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi K. G. na pismo Ministra Infrastruktury z [...] lutego 2010 r. w przedmiocie egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

IV SA/Wa 489/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100