Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 2045/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 705/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 655/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP postanowił:

I OSK 902/17 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1026/15 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I OSK 778/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1057/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji

I OSK 1038/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1408/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 319/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   9