Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SAB/Wa 75/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wydania decyzji administracyjnej w postępowaniu dotyczącym złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych