Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

I SA/Wa 1898/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie negatywnej opinii projektu programu restrukturyzacji Zakładu [...]