Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku S.T. o wyłączenie sędziów WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 151/10 w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego

III SO/Łd 3/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku J. N. o wyłączenie sędziego NSA Janusza Nowackiego od orzekania w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/07

III SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie, która ma się toczyć ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SO/Łd 6/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-02

Wniosek W. R. o wyłączenie Sędziego NSA Janusza Furmanka

III SO/Łd 12/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-25

Wniosek J. T. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu

I SO/Łd 12/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji

I SO/Łd 30/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...]

I SO/Łd 3/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 roku

III SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Rektorowi Szkoły Wyższej A im. [...] w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

I SO/Łd 1/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata dotyczącego skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia odsetek związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne
1   Następne >   +2   +5   +10   59