Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 232/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr RR.XI.EB.7119-15-98-04 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OSK 581/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Ł....

II OSK 569/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 406/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego oku, nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 927/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 35/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych

II OZ 184/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 198/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 157/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   32