Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 233/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 382/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na budowę ;

VII SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Skarga W. i M. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 1141/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego