Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 475/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego

II SA/Kr 184/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Rz 102/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę na skutek skargi kasacyjnej J. S. od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 102/08