Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 961/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 579/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 1192/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II OZ 131/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze sprzeciwu A. P. i J. P. od decyzji Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 416/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 195/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze sprzeciwu W.K. od decyzji Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 242/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

II OZ 1045/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie uchylenia decyzji w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji sprawy dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego

II OSK 2257/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. od postanowienia Wojewody Małopolskiego znak [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania