Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 144/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zmiany decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 760/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 484/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 74/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1598/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Bk 722/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bk 695/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

II SA/Wr 557/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na dobudowę garażu z tarasem

II SA/Lu 670/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Lu 759/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   8